22 martie 2014

D O R


Mi-e dor să pot
să nu-mi mai fie
dor de tine.

Tristeţea, ea,
nu este gând
ea lucru este.

Mănânc-o, dacă ai cu cine!
Durerea vieţii
e un lucru, -
nu contemplarea lui.

Mi-e dor
să pot să nu-mi mai fie 

dor de tine.

 Nichita Stănescu - Înapoierea cheii

Nu mă trezi. Vorbeşte pe şoptite...